PRESSURE GAUGE 10 BAR FUNDAMENTALS EXPLAINED

pressure gauge 10 bar Fundamentals Explained

pressure gauge 10 bar Fundamentals Explained

Blog Article

ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่จากขีดศูนย์ทวนเข็มนาฬิกา ให้นำค่าที่อ่านได้มาลบกับค่าที่ตั้งไว้

คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

เสียบหัวเกจเข้าไปในรู หลังจากสัมผัสชิ้นงานแล้วทำการล็อค ด้วยสกรูที่อยู่ท้ายเครื่องมือ 

แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการในการตรวจวัดหลาย ๆ แบบได้ด้วยการใช้หัววัดที่แตกต่างกัน มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะอุตสาหกรรมเคมีฟิลด์ตรวจสอบสินค้า ฯลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมการป้องกันวัสดุ

ประเภทของปั๊มลมไฟฟ้า มีกี่แบบใช้งานอย่างไรบ้าง

ไมโครมิเตอร์วัดในนี้ มีรูปร่างคล้ายกับคาลิปเปอร์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับวัดรูในขนาดเล็ก หรือวัดร่องแคบๆ มีข้อจำกัดในการวัดรูที่มีความลึก

ประกอบแบริ่ง การประกอบแบริ่งช่วยในการหมุนใบพัดอย่างต่อเนื่อง ปั๊มส่วนใหญ่ใช้ตลับลูกปืนกันการเสียดสีแบบลูกปืน

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น เกจวัดแรงดัน ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ทำความเข้าใจเรื่องของเกจวัดความดัน pressure gauge เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์ Depart เกจวัดแรงดัน a remark

เป็นอุปกรณ์แปลงที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานกลของมอเตอร์เป็นพลังงานไฮดรอลิก

สามารถวัดขนาดหลายตำแหน่งพร้อมกันได้

•เครื่องวัดความหนาเมตริกสามารถใช้ได้กับใบเรียว

สิ่งเหล่านี้ใช้กับรถเครน รถขุด เพรสเชอร์เกจ รถตัก รถบรรทุกสุญญากาศ รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ป่าไม้ รถดั๊มพ์ รถเกรด เครื่องจักรทำเหมือง และอื่นๆ อีกมากมาย

·สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยจัดให้มีวงจรบายพาส

Report this page